неделя, 17 февруари 2008 г.

Вършете всичко според устава

Вършете всичко според устава

Братя!

...Изпращаме ви двайсет устава, които ще раздадете на действителните членове, [за] да работят по него. И те ще се дават, както и всяко нещо, под No, ще се бележи кому какво се дава и кога се е дало.

Вършете всичко според устава, [за] да не попадате в наказание! Събирайте и пари, докато дойда, защото трябват. Тогава ще ви дам всичките знакове и наставления, за да не би да пропадне нещо в неприятелски ръце.

Левски до троянци,
15.07.1872 г.

Няма коментари: