неделя, 17 февруари 2008 г.

Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си

Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си

Долуподписаният, като приемам всичките длъжности, които ми се налагат от пълномощното, дадено ми от ЦБРК, и [като] съзнавам отговорността на своите действия, съгласявам се във всичко и с действията на сругите членове на ЦК, които ще разпределят длъжностите помежду си според способностите на всякого. Същият отговарям за действията си по устава пред другите членове на ЦК и се заклевам пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.

16/28.06.1872 г.

В. Левски

Писмената клетва на Левски,
положена след общото събрание в Букурещ,
април и май 1872 г.

Няма коментари: