неделя, 17 февруари 2008 г.

Без революция сме загубени во веки веков

Без революция сме загубени во веки веков

Според препоръката на изпратените ни хора гледайте да работите по-скоро, защото усилва [своята дейност] и турският комитет "Млада Турция". А по-близо е да захванат черногорци [и] сърби с турците бой. Черногорските юнаци ни питат в писмата [да им кажем] в какво сме готови, та да им назначим и деня, в който да се почне [боят] в едно и също време. Нашият отговор беше следният: "Братя, още в малко има да се приготвим и ще ви явим." Следователно трябва бързане, защото в много [още] не сме приготвени, а хората, като ни гледат, че работим мързеливо, няма да ни чакат...

Предвижда се, че [черногорците] ще ни преварят наедно със сърбите, [но] едно е само, което спира черногорците, [та] да не подават още ръка, [за] да захванат наедно със сръбското правителство. Защото тяхната и наша цел е една - народно управление, което и те тайно са предначертали. Но както и да е, няма да ни чакат за дълго време да се мъдрим в работата си. И ако се захванеше от която и да е страна бой с турците, пък ние неприготвени в нищо? Затова Централният комитет е невинен, защото каквото е виждал и чувал, предизвестявал е всичките местни комитети. Ако ли пък ни преварят горните, за които казахме, и се захване бой с турците, то [това] ще е за нас честита случка и време за неизпущане. В такъв случай Централният комитет ще употреби всичките си сили по-скоро да даде ред [заповед] на всички местни комитети за революция, защото инак сме изгубени во веки веков...

Левски до комитета в Карлово,
16.01.1872 г.

1 коментар:

мечта каза...

“Чиста и свята република”- едно неизпълнено завещание нас чака.
Открито за всички събрание на 19 февруари 2011 г.
от 17 до 19 ч. пред Народна библиотека, София.
(2 мин. за всеки плюс 1 мин. за реплика)
Как да станем способни за всенародни действия при общи искания преди партиите и др. посредници? Мрежа за бързо гражданско реагиране - независими групи и хора, свързани за съвместни действия.
Всички възможни права за пряко участие на гражданите във всички власти, вкл. публичните медии за да сме реални господари в страната си.
Сами да правим и пазим законите, когато избраните за това го правят зле!
Реален достъп и контрол в изборите, до ефира на публичните медии, до цялата публичната информация и публична администрация!
Да започнем всенароден разговор как да станем народ.
Не щем овчари и пожарникари – сами да сме си господари!

Групи за връзка 9202664, 0886638024
Сдружение “Гражданско участие и пряка демокрация”
http://edname4ta.dir.bg